Home
Voorstellen
Methode
Tarief
 Voorwaarden
Recencies
Sitemap
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Encryptie

Deze website is niet beveiligd met een TLS certificaat voor de https-verbinding omdat dit geen interactieve website is. De website maakt geen gebruik van cookies.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Sassaazje verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·Voor- en achternaam

·Geslacht

·Adresgegevens

·Telefoonnummer

·Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en mondeling tijdens consulten.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Sassaazje verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

·Gegevens over uw gezondheid

·Eventueel houdingsfoto’s en -video’s

Waarom we gegevens nodig hebben

Praktijk Sassaazje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·Het correct kunnen uitvoeren van een therapiesessie

·Het afhandelen van uw betaling

·Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

.Voor administratieve, fiscale en boekhoudkundige redenen wordt uitsluitend uw voor- en achternaam en woonplaats gedeeld met onze boekhouder.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk Sassaazje zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde,

ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.

Delen met anderen

Praktijk Sassaazje verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Sassaazje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor administratieve, fiscale en boekhoudkundige redenen wordt uitsluitend uw voor- en achternaam en woonplaats gedeeld met onze boekhouder.

 In kaart brengen websitebezoek

Praktijk Sassaazje gebruikt geen technische en functionele cookies, nochanalytische cookies voor de website.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

sassaazje@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk Sassaazje zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

·Website: www.sassaazje.nl

·Telefoonnummer: 06-43546081

·Bedrijfsadres: Energieweg 15, 9101 PM Dokkum

 Beveiliging

Praktijk Sassaazje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sassaazje@hotmail.com

 

Top
Tel:06-43546081  | Energieweg 15, 9101 PM Dokkum