Home
Voorstellen
Methode
Tarief
 Voorwaarden
Klachten
Recencies
Sitemap
Privacyverklaring

Voorwaarden:

 

1. Voor aanvang van uw eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medisch verleden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

2. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks kan ik u vragen of u wilt overleggen met uw behandelaar of een massage gedurende de behandel periode toegepast mag worden. Dit geldt tevens voor medicijngebruik.

3. Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures en dergelijke dan kunt u mij NIET verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de door mij gegeven massage.

4. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.

5. Gemaakte afspraken dient u uiterlijk 24 uur van te voren af te melden. Bij niet tijdig afzeggen van de gemaakte afspraak en/of verhindering zonder kennisgeving ben ik genoodzaakt om de behandelkosten in rekening te brengen.

6. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

7. De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

8. Ethiek en hygiëne staan binnen mijn praktijk hoog aangeschreven. Sassaazje verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

9. Sassaazje zorgt voor schone handdoeken en oliën, natuurlijk mag u altijd uw eigen handdoek meenemen als u dat prettig vindt.

10. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld of op stil gezet te worden tijdens de behandeling.

11. Bij Sassaazje kunt u niet terecht voor sensuele of erotische behandelingen.

12. Sassaazje behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren.

 

 

 

Top
Tel:06-43546081  | Energieweg 15, 9101 PM Dokkum