Home
Voorstellen
Methode
Tarief
 Voorwaarden
Klachten
Recencies
Sitemap
Privacyverklaring

Klachten en geschillen

 

In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, Zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn.

Uiteraard probeer ik een klacht eerst zelf met u op te loss
en.
Mocht u een klacht hebben dan dient u dit schriftelijk aan mij kenbaar maken. Daarvoor kunt een brief sturen naar: Kobbe 54, 9101ZL Dokkum

Na ontvangst van uw klacht zal ik contact met u opnemen, dit kan telefonisch of schriftelijk zijn.

Komen we er niet samen uit en vinden we geen gezamenlijke oplossing?

Dan kunt u via het BATC een klachtenfunctionaris inschakelen.

Kan de klachtenfunctionaris ook niet helpen bij een passende oplossing? Dan kan een onpartijdig oordeel gewenst zijn via de geschilleninstantie GCB van de Cam Coöperatie.


Door mijn registratie bij de BATC hebben mijn cliënten en ik de beschikking over een professionele en deskundige geschillencommissie die erkend is door het ministerie van VWS.

 

Top
Tel:06-43546081  | Energieweg 15, 9101 PM Dokkum